V Nadzwyczajny Synod Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 14 stycznia Roku Pańskiego 2016 w Łodzi odbył się V Nadzwyczajny Synod Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Synod, którego przewodniczącym wybrany został ks. Henryk Hawryszczak, podjął szereg uchwał i decyzji związanych z funkcjonowaniem Kościoła.   1. Uchwalone zostały drobne zmiany w Prawie Wewnętrznym Kościoła oraz powołano Komisję ds. zmian w Prawie Wewnętrznym.
  2. Powołano Komisję ds. Liturgicznych.
  3. Stwierdzono nieważność wyroku Sądu Kościelnego o sygnaturze KSK/SK/01/05 z dnia 02 stycznia 2006 roku, z powodu uchybień prawnych ówczesnego Sądu Kościelnego oraz braku możliwości przesłuchania oskarżonego.
  4. Wyniesiono do godności honorowej infułata ks. Henryka Hawryszczaka.
  5. Odstąpiono od wyboru Wikariusza Generalnego do czasu najbliższego Synodu Zwyczajnego.
  6. Wybrano na Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej ks. Artura Wiecińskiego.