Komunikat do duchownych Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej


W związku z Zarządzeniem Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, nakazuje się wszystkim duchownym Kościoła oraz kandydatom do stanu duchownego (klerycy i bracia) wypełnienie aktualnie obowiązującego KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO


Skany odręcznie wypełnionych kwestionariuszy należy niezwłocznie przesłać na adres mailowy Kurii Kościoła (kuria@starokatolicy.pl) w terminie do 26 lutego 2017 roku. Duchownym, którzy nie dopełnią tego obowiązku zostanie cofnięta jurysdykcja, a klerycy zostaną zawieszeni w posłudze, do czasu uzupełnienia dokumentacji.
Oryginały kwestionariuszy należy przekazać Zwierzchnikowi podczas najbliższej Rady lub wizytacji kanonicznej.