Komunikat Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ks. bp e. Artura Wiecińskiego

Zgodnie postanowieniami zawartymi w dekretach nr KSK/D/5/2017, KSK/D/6/2017 oraz KSK/D/7/2017 Zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej informuje:

Działając na podstawie § 52 oraz § 53 pkt 9 Statutu Kościoła – Prawa Wewnętrznego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej podaję do wiadomości publicznej, iż na podstawie przepisów Statutu Kościoła – Prawa Wewnętrznego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów Prawa Kanonicznego, podjąłem następujące decyzje: 
1) dekretem nr KSK/D/5/2017 cofnięta została jurysdykcja Kościoła Zgromadzeniu Zakonnemu Świętego Jana Chrzciciela – uzasadnienie tej decyzji szczegółowo przedstawiono w dekrecie. 
2) dekretem nr KSK/D/6/2017 potwierdzono skuteczność prawną odwołania z funkcji Skarbnika Generalnego Kościoła Ks. dk Roberta Kreta – uzasadnienie tej decyzji przedstawiono w dekrecie.