Komunikat Rady Kościoła dotyczący V Synodu Nadzwyczajnego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z obowiązującym Prawem Wewnętrznym Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie § 44 ust. 2, tj:
"W przypadku niemożności wykonywania Urzędu Zwierzchnika lub śmierci Zwierzchnika, Synod zwołuje dekretem Wikariusz Generalny Kościoła, albo najstarszy wiekiem biskup lub duchowny Kościoła w przypadku, gdy stanowisko Wikariusza Generalnego jest nie obsadzone.",

prawo do zwołania V Synodu Nadzwyczajnego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej ma ks. sen. Henryk Hawryszczak.  
Data i miejsce Synodu Kościoła zostanie podane w najbliższym czasie. 

Do czasu zebrania się Synodu Kościoła w sprawach niecierpiących zwłoki, zgodnie z § 58 ust. 2 Prawa Wewnętrznego Kościoła, decydują łącznie duchowni, którzy z urzędu wchodzą w skład Rady Kościoła.