Komunikat Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ks. bp e. Artura WiecińskiegoDziałając na podstawie § 56 Statutu Kościoła – Prawa Wewnętrznego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej 
zwołuję posiedzenie RADY KOŚCIOŁA i wyznaczam termin na dzień 13.04.2017 r. Miejscem posiedzenia Rady Kościoła wskazuję salę parafialną w budynku Parafii Katedralnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łodzi. Do udziału w posiedzeniu Rady Kościoła zapraszam wszystkich duchownych Kościoła.

W Wielki Czwartek, tj. 13 kwietnia 2017 roku, Msza Krzyżma odprawiona zostanie w Kaplicy Katedralnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łodzi. 
Do koncelebrowania Mszy Świętej, na której odnowimy nasze przyrzeczenia kapłańskie oraz poświęcimy oleje, zaproszeni są wszyscy kapłani Kościoła. 
Do udziału w tej Uroczystej Mszy Świętej zapraszamy wszystkich duchownych, kleryków, braci, wiernych i sympatyków Kościoła.