VI Nadzwyczajny Synod Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie dekretu o sygnaturze KSK/D/55/2017 Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, księdza biskupa elekta Artura Wiecińskiego informujemy iż:


  1. W dniach  21 - 22 lipca 2017 odbędzie się VI Nadzwyczajny Synod Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Na miejsce obrad Synodu wyznacza się Kurię Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Wojcieszowie, przy ul. Górniczej 8.
  3. Początek obrad wyznacza się na dzień 21 lipca tr. na godz. 20:00; zostaną one rozpoczęte uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, księdza biskupa elekta Artura Wiecińskiego.
  4. Zaleca się członkom Synodu przybycie 21 lipca w godzinach popołudniowych, pomiędzy 16:00 a 18:00 w celu zakwaterowania ich w pokojach na terenie Kurii.
  5. Nakazuje się wszystkim prezbiterom oraz diakonom Kościoła zabranie ze sobą szat liturgicznych w kolorze białym.
  6. Przypomina się, że prawo głosu podczas Synodu mają: biskupi, prezbiterzy, diakoni oraz świeccy delegaci parafii.


Honorowymi gośćmi VI Nadzwyczajnego Synodu Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej są: ( stan na dzień 25.06.2017 r.

Jego Ekscelencja
ks. abp Norbert Maria Udo Szuwart
- Zwierzchnik -
Pozajurysdykcyjnego Kościoła Zakonu Mariawitów w Niemczech 

Kuria Biskupia
Kościoła Starokatolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej