Wizyta duchowieństwa Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej na grobach duchownych Kościoła

W dniu wczorajszym, kapłani wraz z biskupami naszego Kościoła odwiedzili grób ks. bp Adama Jurgielewicza oraz groby innych kapłanów i biskupów Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, pochowanych w Łodzi. 
Otoczmy tych, których już nie ma z nami modlitwą do naszego Pana, Jezusa Chrystusa.