abp Bogdan ( Piotr ) Filipowicz ( 1933 - 1998 ) - biogram historyczny

abp Bogdan ( Piotr ) Filipowicz (ur. 9 lipca 1933 w Koluszkach, zm. 5 marca 1998 w Bolesławiu ) – arcybiskup, zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w PRL w latach 1964–1993. 

Bogdan Filipowicz początkowo był kapłanem Kościoła Polskokatolickiego, w roku 1957 będąc wikariuszem parafii polskokatolickiej we Wrocławiu zgodził się przyjąć sakrę biskupią z rąk bpa Adama Jurgielewicza. W roku 1963 został warunkowo wyświęcony na biskupa przez abpa Ignacego Jana Wysoczańskiego.  

Podczas swoich rządów w Kościele Starokatolickim w PRL powołał do życia trzy diecezje: Pomorską, Śląsko-Dąbrowską i Warszawską. W 1967 nawiązał kontakt z bp Helmutem Norbertem Paulusem Maasem z Kościoła Zakonu Mariawitów w Niemczech, co owocowało licznymi spotkaniami na terenie Polski z zagranicznymi biskupami starokatolickimi - finalnie doprowadził do zawarcia w 1969 r. Unii Samarytańskiej Kościołów Starokatolickich, w których w skład wchodziły 4 Kościoły starokatolickie z Europy i USA. Konsekrator m.in. biskupów Kazimierza ( Jana ) Banacha i Marka ( Pawła ) Kordzika. 

Herb arcybiskupi Bogdana ( Piotra ) Filipowicza
Postępująca od końca lat 80. choroba skutecznie uniemożliwiała abp Bogdanowi Filipowiczowi zarządzanie Kościołem, wskutek czego obradujący w styczniu 1994 roku Synod Diecezji Pomorskiej Polskiego Kościoła Starokatolickiego zadecydował o swojej autokefalii i wybrał nowego Zwierzchnika Kościoła. Z czasem pozostałe parafie również uznały nowego zwierzchnika, a abp Filipowicz przeszedł na emeryturę i osiadł się w Bolesławiu, w powiecie olkuskim.

Jego zawołaniem było "Prawda i miłość" - przywiązanie do tej dewizy wielokrotnie podkreślał w swoich listach skierowanych do wiernych i kapłanów Kościoła.

Zmarł w 5 marca 1998 roku i został tam pochowany na cmentarzu katolickim w Bolesławiu. 

Pozostawił po sobie paręnaście listów pasterskich z lat 1969 - 1981 oraz krótkie dzieło pt. " Historia Kościoła Starokatolickiego w P.R.L. z okazji XXX - lecia legalizacji działalności "