abp Józef Władysław ( Andrzej ) Rokita ( 1911 - 1995 ) - biogram historyczny

abp Andrzej Józef Rokita, właśc. Józef Władysław Rokita (ur. 4 lutego 1911 w Andrychowie, zm. 27 grudnia 1995 w Jeleniej Górze - Cieplicach). Arcybiskup Kościoła Starokatolickiego, biskup tytularny Nazaretu, ojciec duchowny Seminarium Duchownego Kościoła Starokatolickiego. 

Syn Józefa i Marii z d. Wojewodzic. Sakramenty wtajemniczenia przyjął w Kościele Rzymskokatolickim, w rodzinnej parafii w Andrychowie. Prezbiterat przyjął z rąk abpa Bogdana ( Piotra ) Filipowicza 8 września 1964 w Warszawie. Rok później został podniesiony do godności kanonika rzeczywistego Kapituły Arcybiskupiej Kościoła Staro-katolickiego w PRL. 19 marca 1968 r., na podstawie nominacji Biskupa Kościoła wyniesiony do godności infułata Kapituły Arcybiskupiej. 

Ze względu na szczególne zasługi dla Kościoła oraz sukcesy na polu duszpasterskim, III Synod Zwyczajny Kościoła Starokatolickiego w Polsce, obradujący na I Sesji w dniu 29 maja 1977 r. uhonorował ks. Rokitę najwyższym kościelnym odznaczeniem - tj. Złotym Krzyżem Lotaryńskim z Przenajświętszym Obliczem Chrystusa. 

Podczas IV Synodu Zwyczajnego Kościoła Starokatolickiego wybrany biskupem Kościoła Starokatolickiego. 16 kwietnia 1981 r. w Woliborzu przyjął z rąk abpa Bogdana Filipowicza sakrę biskupią, jednocześnie stając się trzecim ( po  bp Banachu ) biskupem Kościoła Starokatolickiego w Polsce. 

Wyniesiony do godności arcybiskupa piastował ten urząd do samej śmierci. Był wieloletnim proboszczem parafii w Jeleniej Górze - Cieplicach, która przez wiele lat była najliczniejszą parafią Kościoła. Wspominany jako człowiek o wielkim sercu, pogodzie ducha i ogromnej skromności.

Zmarł 27 grudnia 1995 r. opatrzony wszystkimi sakramentami w swoim domu w Jeleniej Górze - Cieplicach. W ostatniej drodze towarzyszyli mu duchowni Kościoła.