bp e. Robert Matysiak - biogram


Biskup - elekt Robert Matysiak -
ur. 5 listopada 1968 r. w Niemodlinie. 
Administrator diecezji niemieckiej Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zawołanie biskupie: Wiem, komu zawierzyłem.

Od 1986 instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie pełnił wiele funkcji m.in. drużynowego drużyny starszo-harcerskiej, kierownika referatu starszo-harcerskiego Komendy Hufca, komendanta Szczepu pomysłodawcą restytucji Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech - organizacji harcerskiej, działającej w latach 1926 - 1939. 
Jest pierwszym po II wojnie światowej naczelnikiem restytuowanego ZHPwN. Posiada stopień instruktorski Harcmistrza Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech. 
Prezes oddziału Dolnej Saksonii Związku Polaków w Niemczech. 
Członek Rady Naczelnej Związku Polaków w Niemczech. 
Inicjator utworzenia „Medalu Rodła” Związku Polaków w Niemczech.
Kanclerz Kapituły Znaku Rodła Związku Polaków w Niemczech. 
Aktywny działacz na rzecz Polonii na terenie Niemiec.
22 lipca 2017 r. podczas I sesji VI Nadzwyczajnego Synodu Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej wybrany jednogłośnie na urząd biskupa Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.


Prywatnie ojciec trójki dzieci, żonaty.