VI Nadzwyczajny Synod Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej - relacja z obrad

Dnia 17 czerwca 2017 r. na zakończenie uroczystości święceń kapłańskich dk. mgr. Grzegorza Wyszyńskiego, Sekretarz Kurii Biskupiej na prośbę Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej - ks. bp. e. Artura Wiecińskiego odczytał dekret o sygnaturze KSK/D/55/2017 o zwołaniu VI Nadzwyczajnego Synodu Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień i miejsce rozpoczęcia VI Synodu wyznaczono na 21 lipca tr. w siedzibie Kurii Biskupiej Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Wojcieszowie.Sekretarz Kurii Biskupiej po odczytaniu dekretu przekazał wszystkim obecnym duchownym imienne powiadomienie o zwołaniu Synodu. Do dnia 16 lipca 2017 r. wszyscy proboszczowie byli zobowiązani do przedłożenia w Kurii Biskupiej informacji o wyborze delegatów z parafii w których piastują urząd proboszcza. Według zapisu przedłożonego dekretu o sygnaturze KSK/D/55/2017 uprawnionych do głosowania było 22 duchownych oraz 6 delegatów - osób świeckich - razem 28 delegatów - elektorów.

Przybywający na obrady delegaci VI Synodu rejestrowali swoją obecność w recepcji Kurii Biskupiej, otrzymując wszystkie niezbędne informacje do wzięcia udziału w obradach Synodu.

O godz. 10:00 Zwierzchnik Kościoła otworzył obrady I sesji VI Nadzwyczajnego Synodu Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiając porządek obrad:


Porządek obrad Synodu:
  1. powołanie Sekretarzy Synodu
  2. powołanie Trybunału
  3. przeprowadzenie elekcji biskupów
  4. dyskusja i zatwierdzenie Prawa Kanonicznego Kościoła Starokatolickiego
  5. przeprowadzenie i zatwierdzenie zmian w Statucie Kościoła Starokatolickiego
  6. wybór Wikariusza Generalnego Kościoła Starokatolickiego
  7. blok dyskusji dot. kontaktowych międzywyznaniowych oraz stosunków Państwo – Kościół.
  8. wolne wnioski delegatów Synodu

Najważniejsze uchwały i wnioski Synodu:

1. Na podstawie art. 8 Regulaminu Synodu powołano sekretarzy Synodu.

2. Na podstawie art. 14 Regulaminu Synodu na pełniących obowiązki sędziów Trybunału Kościoła, Zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego powołał:
- ks. Dariusz Majewski
- dk. Piotr Janowski
- dk. Waldemar Maj
3. Jednogłośnie przyjęto i uchwalono elekcję na biskupa Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego – ks. Artura Wiecińskiego.
4.  Jednogłośnie przyjęto i uchwalono elekcję na biskupa ks. Roberta Matysiaka.
5. Odrzucono wniosek o dokonaniu elekcji biskupiej ks. Wellingtona Rogerio Silva.O godz. 12:55 zamknięto I sesję VI Nadzwyczajnego Synodu
Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.


***

Dnia 22 lipca 2017 roku o godz. 19:20 otwarto II sesję VI Nadzwyczajnego Synodu
Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Jednogłośnie przyjęto i uchwalono Prawo Kanoniczne Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Przyjęto przez aklamację Statut Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Przyjęto przez aklamację wniosek bpa Wojciecha Zdzisława Kolma o odstąpieniu od wyboru Wikariusza Generalnego do czasu obrad Synodu Zwyczajnego w 2018 roku.
9. Blok dyskusyjny nt. kontaktów międzywyznaniowych oraz stosunków Państwo – Kościół.
6. Nikt z członków Synodu nie wniósł wolnych wniosków.


O godz. 20:15 zamknięto II sesję VI Nadzwyczajnego Synodu Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.