Komunikat Sekretariatu Kurii Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej nt. święceń biskupich w dn. 16 września 2017 r.Dopełniając wolę VI Nadzwyczajnego Synodu Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 16 września 2017 r. ks. bp e. Robert Matysiak - ordynariusz diecezji niemieckiej Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmie święcenia biskupie z rąk biskupów Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosując się do nauczania Ojców Kościoła: "nulla ecclesia sine episcopo, nullus episcopus sine ecclesia", przez co również zachowa tradycję święceń biskupich z rąk biskupów Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym szafarzem święceń będzie Zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Artur R. Wieciński.


Ksiądz biskup - elekt Robert Matysiak od 1986 jest instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie pełnił wiele funkcji m.in. drużynowego drużyny starszo-harcerskiej, kierownika referatu starszo-harcerskiego Komendy Hufca, komendanta Szczepu pomysłodawcą restytucji Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech - organizacji harcerskiej, działającej w latach 1926 - 1939. 
Jest pierwszym po II wojnie światowej naczelnikiem restytuowanego ZHPwN. Posiada stopień instruktorski Harcmistrza Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech. 
Prezes oddziału Dolnej Saksonii Związku Polaków w Niemczech. 
Członek Rady Naczelnej Związku Polaków w Niemczech. 
Inicjator utworzenia „Medalu Rodła” Związku Polaków w Niemczech.
Kanclerz Kapituły Znaku Rodła Związku Polaków w Niemczech. 
Aktywny działacz na rzecz Polonii na terenie Niemiec.

Prywatnie ojciec trójki dzieci, żonaty.
Podobny obraz

Uroczystość odbędzie się 16 września 2017 r. w kościele pw. św Piotra i Nikodema przy Dörriesplatz w Hannoverze. Początek uroczystej Mszy Świętej o godz. 16:00.