Komunikat w sprawie wyboru nowego Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej PolskiejPodczas III sesji VI Nadzwyczajnego Synodu Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej dokonano wyboru nowego Zwierzchnika Kościoła. Ojcowie synodalni wybrali większością głosów ks. mgr Artura Miłańskiego.

Wybór nowego Zwierzchnika Kościoła, był spowodowany naruszeniem kan. 1302 Prawa Kanonicznego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej przez byłego Zwierzchnika.


ks. mgr Piotr Janowski
Kanclerz Kurii Kościoła