Obwieszczenie Kurii Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z protokołem III sesji VI Nadzwyczajnego Synodu Kościoła, Kuria Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia poniżej wszystkie nominacje na stanowiska i urzędy, które zostały uchwalone przez Synod:1.Powołano Wikariusza Generalnego Kościoła - ks. mgr Dariusza Majewskiego

2.Powołano Głównego Kierownika Duchowego Kościoła, odpowiedzialnego za duchową i moralną odnowę życia Kościoła - ks. mgr Grzegorza Wyszyńskiego.
3.Powołano Kanclerza Kurii Biskupiej - ks.  mgr Piotra Janowskiego.
4.Powołano nowego Rektora Seminarium Duchownego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej - ks. mgr Grzegorza Wyszyńskiego.
5.Powołano Wicerektora Seminarium Duchownego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej - ks. mgr Waldemara Maj.
6.Powołano Komisje kościelne:
a). Prawno – Rewizyjną w składzie: przewodniczący – ks. bp Wojciech Kolm, ks. mgr Piotr Janowski, ks. mgr Waldemar Maj.
b). Teologiczną w składzie: przewodniczący - ks. mgr Grzegorz Wyszyński, ks. bp e. mgr Dariusz Majewski, ks. bp e. mgr Artur Miłański.
c). Liturgiczną: przewodniczący - ks. mgr Daniel Makowski, ks. Przemysław Knop, kl.  mgr Tomasz Jedynak.
d) Ekonomiczną w składzie: przewodniczący - ks. bp Wojciech Zdzisław Kolm, ks. dk. Piotr Noren, kl. Michał Paluszkiewicz.


Zgodnie z zarządzeniem Rektora Seminarium Duchownego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, immatrykulacja alumnów I roku akademickiego 2017 / 2018 odbędzie się dnia 14 października 2017 roku o godz. 13:00.

Zgodnie z decyzją Kolegium Biskupów Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej sakra biskupia nowego Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Jego Ekscelencji ks. biskupa - elekta mgr Artura Tadeusza Miłańskiego odbędzie się 14 października 2017 roku w Łodzi. Szafarzami święceń będą: ks. bp Ezio Maria Scaglione, ks. bp Wojciech Zdzisław Kolm oraz ks. bp Robert Matysiak. Szczegóły związane z uroczystością zostaną podane w najbliższych dniach.

ks. mgr Piotr Janowski
Kanclerz Kurii Kościoła