Duchowni

Zgodnie z § 10 ust. 1 i 2 Prawa Wewnętrznego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej "Duchownymi Kościoła, są wszyscy, którzy przyjęli święcenia diakonatu, kapłańskie oraz sakrę biskupią, a także posiadają aktualną jurysdykcję Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej. Duchownym przysługuje tytuł: ksiądz."

WYKAZ DUCHOWNYCH KOŚCIOŁA, KLERYKÓW I BRACI


BISKUPI:
abp Artur Wieciński - ZWIERZCHNIK KOŚCIOŁA
Bp Wojciech Zdzisław Kolm - BISKUP POMOCNICZY KOŚCIOŁA
Bp Willian Dorea da Silva - ADMINISTRATOR MISJI KOŚCIOŁA W BRAZYLII
Bp e. Robert Matysiak - ORDYNARIUSZ DIECEZJI NIEMIECKIEJ
Bp senior Henryk Tymoteusz Marciniak - BISKUP SENIOR KOŚCIOŁA

PREZBITERZY:
Ks. Bondar Dmytrij
Ks. Budny Arkadiusz 
Ks. Dorociński Kazimierz
Ks. infułat Hawryszczak Henryk 
Ks. Janowski Piotr
Ks. Knop Przemysław
Ks. Kwietniewski Jan 
Ks. prałat MacAulay Maksymilian
Ks. Majewski Dariusz 
Ks. Makowski Daniel
Ks. Miłański Artur
Ks. Płonka Dawid
Ks. Schmalz Johann
Ks. Wellington Rogério
Ks. Wyszyński Grzegorz
Ks. infułat Zajkowski Mateusz


DIAKONI:
Dk Maj Waldemar
Dk Noren Piotr


BRACIA ZAKONNI:
Br. Niedźwiedzki Witold