Duchowni

Zgodnie z § 10 ust. 1 i 2 Prawa Wewnętrznego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej "Duchownymi Kościoła, są wszyscy, którzy przyjęli święcenia diakonatu, kapłańskie oraz sakrę biskupią, a także posiadają aktualną jurysdykcję Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej. Duchownym przysługuje tytuł: ksiądz."

WYKAZ DUCHOWNYCH KOŚCIOŁA, KLERYKÓW I BRACI
Stan na dzień 25.06.2017 r.

BISKUPI:
Bp e. Artur Wieciński - ZWIERZCHNIK KOŚCIOŁA
Bp Wojciech Zdzisław Kolm - BISKUP POMOCNICZY KOŚCIOŁA
Bp Willian Dorea da Silva - ADMINISTRATOR MISJI KOŚCIOŁA W BRAZYLII
Bp e. Robert Matysiak - ADMINISTRATOR MISJI KOŚCIOŁA W NIEMCZECH

PREZBITERZY:
Ks. Assengajmer Łukasz 
Ks. Bondar Dmytrij
Ks. Budny Arkadiusz 
Ks. Dorociński Kazimierz
Ks. Infułat Hawryszczak Henryk 
Ks. Knop Przemysław
Ks. Kwietniewski Jan 
Ks. Majewski Dariusz 
Ks. Makowski Daniel
Ks. Miłański Artur
Ks. Płonka Dawid
Ks. Wellington Rogério
Ks. Wyszyński Grzegorz
Ks. Infułat Zajkowski Mateusz


DIAKONI:
Dk Janowski Piotr
Dk Kreft Robert 
Dk Maj Waldemar


BRACIA ZAKONNI:
Br. Duma Daniel 
Br. Niedźwiedzki Witold 
Br. Stupiński Sławomir