Seminarium Duchowne Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej PolskiejREKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Dokumenty:
  1. Podanie o przyjęcie zaadresowane do:
    Zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
    ks. abp Artur Wieciński
    ul. Górnicza 8, 59-550 Wojcieszów
  2. Życiorys kandydata wraz z aktualnym zdjęciem
  3. Odpis z księgi chrztu wraz z adnotacjami o przyjętych sakramentach
  4. Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły (bądź dyplom ukończonej uczelni)

prosimy składać osobiście w siedzibie Kurii bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej / elektronicznej:

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: DO 31 SIERPNIA 2017.