SeminariumREKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Dokumenty:
 1. Podanie o przyjęcie zaadresowane do:
  Rektor Seminarium Duchownego Kościoła Starokatolickiego
  w Rzeczypospolitej Polskiej
  ks. mgr Grzegorz Wyszyński
  ul. Górnicza 8, 59-550 Wojcieszów
 2. Życiorys kandydata wraz z aktualnym zdjęciem
 3. Odpis z księgi chrztu wraz z adnotacjami o przyjętych sakramentach
 4. Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły (bądź dyplom ukończonej uczelni)

prosimy składać osobiście w siedzibie Kurii bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej / elektronicznej:
seminarium@kosciolstarokatolicki.pl
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: DO 31 SIERPNIA 2017.