Zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Ksiądz Arcybiskup Artur Wieciński urodził się i wychował na warszawskiej Pradze. Sakramenty wtajemniczenia przyjął w Kościele rzymskokatolickim. W 2013 roku przeszedł do Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Dnia 7 października 2013 roku przyjął z rąk bpa Marka Kordzika święcenia diakonatu we Działach Czarnowskich pod Warszawą, natomiast święcenia kapłańskie przyjął 17 kwietnia 2014 roku, również z rąk bpa Marka Kordzika w Łodzi. 14 stycznia 2017 roku został wybrany na biskupa - Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej przez V Nadzwyczajny Synod Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. 
22 lipca 2017 r. przyjął sakrę biskupią i został wyniesiony do godności arcybiskupa Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.